สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ไข่แข็ง

ไข่แข็ง

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กระดูกและฟัน มีจุดเริ่มต้นที่ดีในการเกิดฟอสซิล เนื่องจากมีแร่ธาตุที่คงอยู่ได้นานจำนวนมาก ส่วนของร่างกายที่อ่อนนุ่ม ตรงกันข้าม มักจะยอมจำนนต่อการสลายตัว อย่างไรก็ตาม แม้แต่เนื้อเยื่อที่บอบบางที่สุดก็สามารถกลายเป็นฟอสซิลได้หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมตัวอย่างเช่น ในปี 1998 นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าพบฟอสซิลของตัวอ่อนสองและสี่เซลล์ ซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง...

Continue reading...