การว่างงานในละตินอเมริกาแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรมมากขึ้น – 

การว่างงานในละตินอเมริกาแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรมมากขึ้น - 

การว่างงานสูง งานคุณภาพต่ำ ค่าจ้างที่แท้จริงลดลง และการสูญเสียผลิตภาพท้าทายละตินอเมริกาและแคริบเบียนในการสร้างงานที่มีคุณค่าเป็นเสาหลักของการพัฒนา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) กล่าวใน Panorama Laboral ฉบับล่าสุดประจำปี การตรวจสอบการจ้างงานสำหรับภูมิภาค“รูปแบบของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันลดคุณค่าของงานลงจริงๆ” ฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการILO กล่าว “เราต้องทำงานเพื่อโลกาภิวัตน์ในรูปแบบที่แตกต่าง ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น”

รัฐบาล นายจ้าง และคนงานต้องส่งเสริม “เครื่องมือทางการเมืองที่เพียงพอเพื่อให้การจ้างงานมีบทบาท

หลักที่ควรมีบทบาทในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่” นายโซมาเวียกล่าวเสริม โดยสังเกตว่าการว่างงานเป็น “ปัญหาหลักทางการเมืองในยุคของเรา”รายงานเรียกร้องให้มีขั้นตอนหลายขั้นตอน รวมถึงการนำนโยบายการคลังที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคมและแรงงาน ตลอดจนการปรับปรุงตลาดแรงงานให้ทันสมัยโดยยึดผลผลิตมากกว่าต้นทุน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีสวัสดิการด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมที่เข้มข้นขึ้น และแนะนำให้เสริมบทบาทสำคัญของการเจรจาทางสังคมระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และคนงาน เพื่อบรรลุฉันทามติในเรื่องเหล่านี้

“เห็นได้ชัดว่าไม่มีกลยุทธ์ใดสามารถเอาชนะความยากจนของประชากร 220 ล้านคนในละตินอเมริกาและแคริบเบียนได้ หากไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างงานที่มีคุณภาพและองค์กรที่ดีขึ้นและสามารถสร้างการจ้างงานได้” นายโซมาเวียกล่าว

รายงานเตือนว่าแม้อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2547 จะไม่สามารถลดอัตราการว่างงานในปัจจุบันที่ร้อยละ 10.7 ได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยระบุว่าค่าแรงขั้นต่ำสูญเสียกำลังซื้อไปร้อยละ 1.6 ในขณะที่ค่าจ้างในภาคการผลิตลดลง

เฉลี่ยร้อยละ 4.8 ในขณะเดียวกัน ชาวละตินอเมริกา 4 ใน 10 คนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน งานใหม่ส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา – 7 ใน 10 – เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ ขณะที่ในบางประเทศ เยาวชนมากถึง 1 ใน 3 ตกงาน

ในข้อความของคำปราศรัยในพิธีที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีของ PAHO เลขาธิการกล่าวว่าบันทึกขององค์กรเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งช่วยให้อายุขัยในอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 72 ปี เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

เลขาธิการยังระลึกถึงความสำเร็จอื่นๆ ของ PAHO รวมถึงความพยายามในการป้องกันการเสียชีวิตในเด็กด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันและการปรับปรุงสภาพการดูแล ตลอดจนการลดความเสี่ยงของมารดาที่จะเสียชีวิตจากการคลอดบุตร

“การทำงานเป็นทีมที่ PAHO และพันธมิตรร่วมกันแสดงนั้นได้กลายเป็นพลังที่รวมเป็นหนึ่งและเป็นประชาธิปไตย เพิ่มขีดความสามารถให้กับสตรีและชุมชน และดึงประเทศต่างๆ ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในเครือข่ายความรู้และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” นายอันนันกล่าว “ที่ซึ่งครั้งหนึ่งลัทธิคลั่งไคล้ชีวิตครอบงำผู้คนจำนวนมาก ทุกวันนี้ยังมีความหวัง – มากกว่าที่เคยเป็นมา”

แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ อเมริกายังเผชิญกับ “งานค้างจำนวนมหาศาล” ของความสิ้นหวังที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เลขาธิการฯ ระบุ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิงและเด็ก

credit : patrickgodschalk.com
viagraonlinesenzaricetta.net
sandpointcommunityradio.com
citizenscityhall.com
olkultur.com
arcclinicalservices.org
kleinerhase.com
realitykings4u.com
mobarawalker.com
getyourgamefeeton.com